Mammografiprogrammet redder mer enn 100 kvinneliv årlig

Tilbake

Publisert 30.05.2013, oppdatert 30.05.2013 15:18

Stikkord: Mammografi

Strålevernet registrerer med interesse en ny studie utført ved Kreftregisteret som viser at det norske Mammografiprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 prosent blant kvinner som møter til screening sammenlignet med de som ikke møter.

-Resultatene som er publisert fra Kreftregisteret, viser at Mammografiprogrammet er berettiget. Vi oppfordrer alle inviterte kvinner til å møte til undersøkelse i Mammografiprogrammet, sier fagdirektør Gunnar Saxebøl i Strålevernet. 

 

Strålevernet har hele tiden vært aktiv deltaker i Mammografiprogrammet når det gjelder teknisk kvalitetskontroll, kompetanseoppbygging, bildekvalitet og stråledoser.

 

Masseundersøkelser av kvinner med mammografi ble utredet grundig av en arbeidsgruppe i 1985-1987. Gruppens rapport, NOU 1987:7 «Mammografiscreening i Norge», var bakgrunnen for igangsettingen av screening - først som prøveprosjekt fra 1994-1998 i fire fylker, deretter som landsdekkende program. En viktig forutsetning som ble påpekt helt fra starten, var at det ble gjennomført grundig kvalitetssikring i alle ledd. Her har Strålevernet spilt en viktig rolle.

 

 

Fakta om berettigelse:
Innen røntgen og nukleærmedisin har man et prinsipp som kalles berettigelse. Det betyr at både henvisende lege og den undersøkende avdelingen skal gjøre en vurdering av nytten og risikoen ved undersøkelsen eller behandlingen. Et godt spørsmål å stille da, er om det er farligere å ta undersøkelsen eller å la være.

 

 

Les mer om mammografistudien utført ved Kreftregisteret her.