Kommentarer til strålevernforskriften på Lovdata

Tilbake

Publisert 07.06.2013, oppdatert 26.08.2013 10:54

Stikkord: Regelverk

Kommentarer til de enkelte paragrafene i strålevernforskriften er nå tilgjengelig på Lovdata.

top[1]

top[1]

Strålevernet forvalter strålevernforskriften. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

 

Kommentarene til de enkelte paragrafene i forskriften fins nå hos Lovdata her.