Kardiologer mest utsatt for stråling

Tilbake

Publisert 14.06.2013, oppdatert 26.08.2013 10:53

Stikkord: Stråling, Røntgen

Kardiologer er den yrkesgruppen som mottar mest stråling i helsevesenet. Strålevernet har nå satt i gang tilsyn for å følge opp denne stråleutsatte gruppen.

Kardiologer som arbeider med røntgendiagnostikk og behandling har opplevd å bli utsatt for en stadig økning i stråledoser de siste 10 årene, viser Strålevernets overvåking av yrkeseksponerte arbeidstakere. Dette skyldes stadig mer kompliserte og dosekrevende behandlinger, et økt antall behandlinger per lege og iblant også manglende holdninger og kunnskap om strålevern.


Stråling kan blant annet føre til kreft og stråleindusert grå stær i øyelinsen.


 

Kardiologene er særlig utsatt for stråling til øyelinsen. Ny viten antyder at øyelinsen er mer strålefølsom enn tidligere antatt. Dette har ført til at den internasjonale strålevernskommisjonen (ICRP) anbefaler en kraftig reduksjon av stråledosegrensen til øyelinsen for yrkesgrupper som arbeider med stråling.

 


Strålevernets strategiske plan for perioden 2012-14 og årets virksomhetsplan har fokus på å følge opp personell som er særlig utsatt for høye stråledoser. Strålevernet har derfor startet en serie tilsyn mot avdelinger som driver med røntgendiagnostikk og behandling. 

 

Det er allerede gjennomført ett tilsyn, og det er planlagt besøk til ytterligere fem avdelinger i løpet av denne høsten. Tilsynene vil fokusere på opplæringsrutiner i strålevern, beskyttelse av personell, vurdering av stråledoser til øyelinsen hos personell og oppfølging av pasienter med høye stråledoser.

 

aarsdoser2001-11

aarsdoser2001-11

Figuren viser gjennomsnittlig stråledose for kardiologer, radiologer og radiografer i årene 2001-2011. Kun de som faktisk har fått registrert stråling er med i figuren.