Samarbeidsavtale mellom Post- og teletilsynet og Strålevernet

Tilbake

Publisert 19.06.2013, oppdatert 26.08.2013 10:53

Stikkord: Elektromagnetiske felt

Post- og teletilsynet og Strålevernet har i dag inngått en samarbeidsavtale. De to etatene har tilgrensende ansvarsområder, og er avhengige av hverandres kompetanse og samarbeid i forskjellige saker, blant annet om elektromagnetiske felt.


Samarbeidsavtalen skal sikre fortsatt god håndtering av relevante saker, involvering av etatene i hverandres arbeid der det er naturlig, og bidra til en effektiv stat gjennom å unngå dobbeltarbeid. Avtalen gjelder fortrinnsvis arbeid med radiofrekvente felt.

 

Post- og teletilsynet måler strålingen fra elektronisk utstyr. Disse målingene danner grunnlag for Strålevernets vurderinger og helseråd.

 
Post- og teletilsynet og Strålevernet har signert samarbeidsavtale

Post- og teletilsynet og Strålevernet har signert samarbeidsavtale

Direktør Torstein Olsen, Post- og teletilsynet (t.v) og direktør Ole Harbitz er fornøyde med å ha inngått en samarbeidsavtale.