Strålevernet øver med Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

Tilbake

Publisert 21.06.2013, oppdatert 26.08.2013 10:52

Stikkord: Radioaktive kilder, Radioaktiv forurensning

Strålevernets beredskapsenhet på Svanhovd har tidligere denne uken vært med på en øvelse for sivilforsvarets målepatrulje i regi av Midtre-Hålogaland sivilforsvardistrikt. Øvelsen var praktisk rettet der distriktets målepatruljer var ute i felt for å gjennomgå flere strålevernrelaterte scenario.


Øvelsen i Harstad var en oppfølging av fagdagen ved samme distrikt som fant sted i oktober i fjor der Strålevernet også var tilstede. Der ble det ytret et ønske om å ha en mer praktisk rettet øvelse der de setter teori ut i praksis. Dermed ble målepersonellet ved distriktet denne uken utkalt til en beredskapsmåling som om det ville vært en skarp hendelse.


Det første scenario under øvelsen var å søke etter en herreløs kilde som var funnet av turgåere og ved hjelp av patruljenes måleinstrument skulle man verifisere eventuelle funn og rapportere dette videre i systemet med målte verdier.

 

Et annet scenario var å ta prøver fra et område som var blitt forurenset av radioaktivt nedfall. Her tok patruljene både vegetasjonsprøver og jordprøver, disse ble pakket etter prosedyrene og sendt til strålevernets laboratorier for analyse.

 

Det viser seg at slike praktiske øvelser har stor verdi. Det er sjelden man klarer å identifisere de reelle utfordringene i et klasserom med teoretiske gjennomganger - det er først når man øver prosedyrer i praksis fra A til Å at disse blir identifisert.

 

 

Radiac_ovelse1

Radiac_ovelse1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomgang av scenario av sivilforsvarsadjutant Ståle Knutsen.

Radiac_ovelse2

Radiac_ovelse2


Målepersonell søker etter tapt radioaktiv kilde.
 
Radiac_ovelse3

Radiac_ovelse3


Prøvetaking av vegetasjon og jord.
Alle foto: Bredo Møller, Statens strålevern.