Laserpekere kan skade øynene før barna rekker å blunke

Tilbake

Publisert 26.06.2013, oppdatert 17.03.2014 12:45

Stikkord: Laser og lys

LaserpekerStadig flere barn har håndholdt laser, en såkalt laserpeker. Lyset fra en sterk laser er ekstremt farlig for øyene. Skaden kan oppstå allerede før man rekker å blunke og flere norske barn har fått alvorlige og uopprettelige øyeskader. Myndighetene krever tillatelse for bruk og besittelse av sterke laserpekere.


Farlig laser kan se ut som penner

Laserpekere er ofte utformet som penner eller små lommelykter, og det er vanskelig å se om de er skadelige eller ikke. Selv om styrken på laserstrålen skal være oppgitt på apparatet, forekommer det både feilmerking, mangelfull merking eller tvetydig merking. Tester har vist at styrken ofte er høyere enn oppgitt.

Laserpekere er dessverre lette å få tak i, mange kjøper dem over nettet eller i utlandet. Det er sågar observert salg fra gateboder i Norge. I slike tilfeller sjekkes det neppe om kjøperen har tillatelse, slik lovverket krever.

laserpeker

laserpeker

Fakta om laser

En laserstråle består av veldig intenst lys. Linsen i øyet vil fokusere strålen ned på et lite punkt i netthinnen, som gjør lyset enda mer intenst. Dette kan gi brannskader på netthinnen, og medføre delvis blindhet. Enkelte har mistet skarpsynet, noe som fører til at de ikke lengre kan fokusere blikket på skriften i en bok, veien når de sykler eller ballen i et ballspill.

Når en person blir belyst med sterkt lys utløses øyets blunkerefleks naturlig, og øyet lukkes etter 0,2 sekunder. Hvis laseren er sterk, dvs. klasse 3R, 3B eller 4 (se faktaboks nederst i artikkelen), vil det skje en forbrenning av netthinnen før blunkerefleksen inntrer. Flere laserpekere som er på markedet i dag vil kunne ødelegge øynene på 100 meters avstand.

 

Kan forårsake blindhet

Sterk laser kan forårsake permanente øyeskader og i verste fall blindhet. En øyeskade oppstår på svært kort tid, enkelte penner kan gi varig skade allerede før man rekker å blunke. Selv der lyset reflekteres i et speil, kan det være skadelig. Lyset kan være farlige på lang avstand.

Skader fra en laser vil være umulig å helbrede etter at skaden har skjedd. Hvis noen har fått sterk laser i øyene må øyelege oppsøkes raskt. Laserstrålens farge betyr ingenting for hvor skadelig laseren er.

Eksempler på sterk laser

En laserpeker kan se ut som en nøkkelring, lommelykt eller være påmontert en leke. Lyskilden kan være sterk selv om pekeren er pyntet med fine farger eller figurer fra kjente barnefilmer og bøker. Selv en liten nøkkelring kan ha sterkt lys.

Det er beslaglagt mange skadelige laserpekere i Norge. Tilsynelatende uskyldige penner har vist seg å være 33 ganger sterkere enn tillatt. Ett streif på øyet kan medføre blindhet.

Det finnes også lovlig leketøy som er utstyrt med laser, men disse skal ikke være sterkere enn 1 mW (Laserklasse 2.) Laserklassen skal være oppgitt på leken. Er du i tvil anbefales det å ta ut batteriet eller levere leken til en returordning for elektronisk materiell.

Sjekk hjemme

Laserpekere er ikke leketøy og Statens strålevern advarer mot å la sterke laserpekere være tilgjengelige for barn og unge. Hvis du vet, eller tror, at barnet ditt har en laserpeker bør du sjekke oppgitt styrke på denne. Sterke eller ukjente laserpekere bør du levere til en returordning for elektrisk materiell. Ta ut batteriet og ødelegg batterikassen så pekeren ikke kan misbrukes.

Besittelse og bruk av laserpekere uten godkjenning er straffbart.

Krever godkjenning

I 2011 ble det innført et lovverk som krever godkjenning for bruk og besittelse av sterke laserpekere, det vil si klasse 3R, 3B og 4. Les mer om laserklassene i faktaboksen. Strålevernet gir ikke tillatelser til barn og unge, og ikke til såkalt hobbybruk, bare hvis man kan dokumentere nytten gjennom medlemskap i f.eks. en astronomi-forening. Mange kan ha sterke laserpekere liggende hjemme, også disse er krever godkjenning.

Hva betyr det at laserpekere er delt i ulike klasser?


Laserklasse 1:
Laser i denne klassen er ikke godkjenningspliktig. Lyset er ufarlig selv når øyet belyses over lengre tid. Maks effekt er 0,4 milliwatt (mW).

Laserklasse 2: Laser i denne klassen er ikke godkjenningspliktig, men skal være utstyrt med gul/sort trekantet merke som opplyser om klassifisering og fysiske egenskaper. Laseren gir synlig stråling og har en maksimal effekt på 1 mW. Blunking vil beskytte øye fra skader på netthinnen. Forelesningspenner er laserklasse 2.

Laserklasse 3R: Denne laseren er godkjenningspliktig og farlig for øynene. Vanligvis vil blunking eller det at man snur seg bort, være nok til å forhindre skade. Lyset har en maksimal styrke på 5 mW. Pekeren skal være utstyrt med gul/sort merking, og det skal opplyses om klassifisering og fysiske egenskaper

Laserklasse 3B: Denne laseren er godkjenningspliktig og kan skade øyet på kort tid. Lys som reflekteres i et speil/vindu kan være like farlig som direkte eksponering. Faren for alvorlig øyeskade vil variere etter forhold rundt eksponering og styrken på laseren. Laser i denne klassen har en styrke fra 5 mW til 500 mW. Apparater med slik laser skal kun brukes innenfor et avgrenset område som er utstyrt med advarselsskilt, og det skal ikke lyses ut i det offentlige rom. Øyevern er påkrevet. Apparatet skal være merket og ha et synlig eller hørbart signal som viser at de er på. Det skal også være en anordning som stopper strålen fysisk, ut over en av/på-knapp. Det er beslaglagt flere laserpekere i denne klassen ved flyplasser.

Laserklasse 4: Denne klassen er godkjenningspliktig og kan forårsake meget alvorlige øyeskader, brannskader på huden og antenne brennbart materiale. Eieren plikter å melde dem inn i et elektronisk meldesystem hos Statens Strålevern. Effekten kan være langt høyere enn 500 mW. Så sterk laser er ikke egnet som laserpekere, selv om de markedsføres slik på nettet. Krav rundt bruk er strenge og de skal kun brukes innenfor et avgrenset område som er utstyrt med advarselsskilt. Øyesikring er påkrevet. Laserklasse 4 krever enda strengere sikkerhetsanordningen og beskyttelsestiltak enn laserklasse 3B.