Radioaktive kilder funnet i nedlagt gruveanlegg på Nord-Vestlandet

Tilbake

Publisert 02.07.2013, oppdatert 01.11.2013 11:28

Stikkord: Radioaktive kilder, Stråling i industri og forskning

De radioaktive kildene som er funnet på et lukket anleggsområde, er ikke farlige for mennesker så lenge de er plassert i beholdere, men de kan utgjøre et avfallsproblem.

De radioaktive kildene som er funnet i gjenglemte kasser, har neppe vært i bruk. Kildene er vanlige å bruke i industrien og de skal nå sendes til det nasjonale avfallslageret. Strålevernet utelukker ikke at det kan være flere gjenglemte kilder i gruveanlegget som ikke har vært i bruk på flere tiår.


Strålevernet og Direktoratet for mineralforvaltning har vært på befaring på stedet. Den ansvarlige virksomheten er varslet om at de radioaktive kildene må fjernes.  Strålevernet har også bedt om ytterligere opplysninger for å vurdere om det er flere gjenglemte kilder i anlegget.

 

De radioaktive kildene kunne blitt et avfallsproblem dersom gruveanlegget ble revet og kildene havnet sammen med metall til gjenvinning.