Fornyet godkjenning av laboratorium

Tilbake

Publisert 07.08.2013, oppdatert 26.08.2013 10:49

Stikkord: Laboratoriene

Strålevernet har fått fornyet akkrediteringen av vårt laboratorium for måling av radioaktivitet i ulike typer prøver.

Strålevernets ansvar for nasjonal atomberedskap forutsetter at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre målinger med høy kvalitet.


Akkrediteringen som gjelder for fem nye år, innebærer at organisasjonen oppfyller alle krav for akkreditert virksomhet innenfor de områdene som er vurdert.