Avtale med rumenske strålevernsmyndigheter

Tilbake

Publisert 20.09.2013, oppdatert 09.10.2013 09:31

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Signering_NRPA_CNCAN2Strålevernet har inngått avtale med det rumenske strålevernet CNCAN om samarbeid innen atomsikkerhet, avfallshåndtering, kildehåndtering og beredskap.

 

Avtalen er en videreføring av det norsk-rumenske atomsikkerhetssamarbeidet som startet opp i 2009, og gjennomføres i tett samarbeid med det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Samarbeidet er blitt gjort mulig gjennom de norske EØS-midlene og gjennom Romanias egenfinansering. En viktig innsatsfaktor er den internasjonale ekspertisen og erfaringen representert ved IAEA.

 

Prosjektpartnerne skal i perioden 2013-2016 samarbeide på en rekke områder: sikkerhetsvurderinger, inspeksjoner, avfall, dekommisjonering av atomanlegg, radioaktive kilder, samt beredskap og respons. Prosjektet vil bidra til ytterligere forsterkning av den rumenske strålevernsmyndigheten. Det vil også bidra til oppdatering av internasjonale anbefalinger og praksis på strålevernsområdet og til Strålevernets egen forvaltningspraksis. Et overordnet mål med EØS-midlene er å styrke Norges bilaterale relasjoner til de nye EU-landene, herunder gjennom myndighetssamarbeid.

 

- Fra norsk side er vi svært opptatt av å styrke internasjonalt samarbeid på atomsikkerhetsområdet. Vi ser frem til fortsettelsen av det norsk-rumenske samarbeidet, kommenterte avdelingsdirektør Per Strand på møtet.

 

Signering_NRPA_CNCAN

Signering_NRPA_CNCAN


Avtalen ble signert av direktør Constantin Popescu (t.v) og avdelingsdirektør Per Strand.