Elektroniske løsninger erstatter ikke betjeningen i solstudioer

Tilbake

Publisert 25.09.2013, oppdatert 10.03.2014 15:21

Stikkord: Solarium

Strålevernet har mottatt forslag til ulike elektroniske løsninger som skal erstatte vanlig betjening i solstudioene. Ingen av forslagene tilfredsstiller det nye kravet om betjening og veiledning av solkundene.  

Det nye regelverket om betjening i solstudioene trer i kraft ved årsskiftet. Regelverket forutsetter en aktiv veiledning av solkundene - den enkelte kunde skal sikres god informasjonstilgang og ha muligheten til å få en tett og grundig veiledning om de risikofaktorene som finnes ved solariebruk.

 

Fakta:


Strålevernforskriften § 36 andre ledd slår fast at det er ulovlig å tilby solarier til kosmetisk formål til personer under 18 år. Tredje ledd trer i kraft 1. januar 2014 og krever at virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk, til enhver tid skal være betjent av personell over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Personellet skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk.