Måling av radon i skoler og barnehager

Tilbake

Publisert 30.09.2013, oppdatert 07.11.2013 13:20

Stikkord: Radon

43 skoler og 44 barnehager i 26 kommuner over hele landet får denne høsten tilbud om å måle radon gjennom et helt år.  Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan konsentrasjonen av den kreftfremkallende gassen varierer i løpet av et år.

Statens strålevern har nylig sendt ut utstyr for måling av radon til 26 kommuner rundt om i landet. Skoler og barnehager i disse kommunene skal måle radon i tre oppholdsrom i et helt år. Samtidig skal de også måle radon i kortere perioder på to og to måneder. Den store målesatsingen skal gi mer kunnskap om hvordan konsentrasjonen av radongass varierer gjennom året i skoler og barnehager.


- I tillegg ønsker vi også kunnskap om hvilken betydning klima har for radonnivået. Derfor har vi valgt ut skoler og barnehager fra ytterst i havgapet i sør til innlandet i våre nordligste kommuner, sier prosjektleder Trine Kolstad i Statens strålevern.

Den usynlige og luktfrie gassen radon som dannes i jordskorpa, kan være helsefarlig  og  gi økt risiko for lungekreft når den siver inn i boliger og bygg.

 

Klasserom_Radon

Klasserom_Radon