Konferanse: Hva innebærer nytt regelverk om radon for skoler, barnehager og utleieboliger?

Tilbake

Publisert 02.10.2013, oppdatert 02.10.2013 16:10

Radonkonferanse 201327. november arrangerer Statens strålevern en radonkonferanse for kommuner, myndigheter, interesseorganisasjoner og bygge- og radonbransjen.

 


Det nye regelverket innføres fra årsskiftet – hva innebærer det for kommunene, bransjen og folk flest?

Radon er en utfordring for mange. Det er et mål å forebygge og redusere radon i bygninger. Nye målemetoder utvikles og interessen for radon øker i befolkningen. Hvordan håndterer vi det?

Konferansen holdes i Oslo, og invitasjoner er sendt ut.