Strålevernet på inspeksjon ved Kola og Leningrad kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 03.10.2013, oppdatert 03.10.2013 10:28

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker

Kola kjernekraftverk. Foto: Kola kjernekraftverkStrålevernet har vært på inspeksjon ved Kola og Leningrad kjernekraftverk i Russland. Formålet var å vurdere resultater av norske prosjekter for å bidra til sikkerheten ved kjernekraftverkene. En viktig del av dette er å inspisere utstyr som er levert av Norge, og kontrollere om utstyret blir brukt til formålet.

Norge bidrar i  prosjekter for tidligere  å oppdage feil som har betydning for sikkerheten. Eksempel på dette er utstyr som kan brukes for å undersøke materialegenskaper ved f.eks. rør og komponenter i reaktoren, og utstyr for å kunne måle forurensinger i kjølevannet i reaktoren, noe som vil minske risikoen for korrosjon. Trening i å bruke utstyret har også vært en del av prosjektene.  I tillegg har det blitt gjennomført en oppgradering av treningssimulatorene, hvor det gjennomføres trening i kontrollromaktiviteter.

 

Resultatet av inspeksjonene

Resultatet av inspeksjonene viser at det leverte utstyret brukes til formålet. Samarbeidet mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og de russiske kjernekraftverkene er også fruktbart og fungerer bra. Norge har et tett samarbeid med Sverige og Finland, som har lignende samarbeidsprogrammer med de to kjernekraftverkene. Russland selv legger ned en betydelig egeninnsats.

 

Langvarig samarbeid

Norge har samarbeidet med Kola kjernekraftverk siden 1992 og med Leningrad kjernekraftverk siden 1999. I de fleste prosjektene om kjernefysisk sikkerhet har IFE vært hovedansvarlig. Med assistanse fra Norge har Kola og Leningrad kjernekraftverk gjennomført en lang rekke tekniske prosjekter for å øke sikkerheten ved anleggene.

 

Kola kjernekraftverk ligger på Kolahalvøya, 235 km fra Norge. Det er fire reaktorer i drift, hvor den første reaktoren ble satt i drift i 1973. Alle fire reaktorene er såkalt VVER*-reaktorer på 440 MW hver.

 

Leningrad kjernekraftverk ligger utenfor St Petersburg. Det er fire reaktorer i drift, hvor den første ble satt i drift i 1973. Alle fire reaktorene er RBMK**-reaktorer på 1000 MW hver. I 2008 og 2009 startet konstruksjonen av to nye reaktorer i nærheten av de nåværende reaktorene.

 

*) VVER er en variant av trykkvannsreaktoren. 

**) RBMK kan klassifiseres som en grafittmoderert lettvannskjølt reaktortype.

 

Inspeksjon_KolaNPP2

Inspeksjon_KolaNPP2


Håkan Mattson (t.v) og Naeem Ul Syed fra Strålevernet i en treningssimulator for ett av kontrollrommene på Kola kjernekraftverk. Foto: Statens strålevern.