Snart tid for å måle radon

Tilbake

Publisert 04.10.2013, oppdatert 04.10.2013 10:25

Stikkord: Radon

Radon i hus på grusryggNå er det snart tid for å måle radon. Vi anbefaler å måle i perioden fra midten av oktober til midten av april. Alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør måle radon i boligen, og leier du ut, må du nå måle og gjøre eventuelle tiltak.

 

Mål radon i utleieboliger

Alle utleieboliger må oppfylle kravene til radon i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. Dette betyr at alle utleieboliger må måles, og utbedringer må gjennomføres dersom radonnivåene er for høye. Utleier er ansvarlig for at dette blir gjort.

 

Langtidsmåling – minimum to måneder

Det er viktig at du måler radon over minimum to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid. En kortere måling gir ikke god nok informasjon.

 

Hvordan måler du radon?

  • Ta kontakt med et firma. Her er en oversikt over firmaer som tilbyr målinger. Der kan du bestille målebrikker. Målebrikkene sendes til deg i posten. Ta gjerne kontakt med flere ulike firmaer, for å sammenligne pris og tilbud. Hør også med din kommune. Enkelte kommuner har inngått avtale med et målefirma og tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.
  • For videre fremgangsmåte se våre sider om måling av radon i boliger.
    En del firmaer tilbyr elektroniske målinger. Dersom du velger å kjøpe et elektronisk måleapparat, må du også gjøre en langtidsmåling. Apparatet må stå på samme målepunkt i minimum to måneder, og må ikke flyttes mens målingen pågår.


Radon

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Kombinasjonen radon og røyking er ekstra farlig.

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig i alle bygninger. Tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.