Samarbeidsavtale mellom Strålevernet og Kystverket

Tilbake

Publisert 17.10.2013, oppdatert 07.02.2014 10:12

Stikkord: Atomberedskap

Strålevernet og Kystverket har signert en samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å styrke koordineringen mellom etatene innen beredskap, og å skape forutsigbarhet i samarbeidet.

Avtalen skal avklare ansvarsfordelingen og sikre dialog og samarbeid ved hendelser hvor begge etater kan bli involvert, slik at etatene er forberedt til å håndtere situasjoner hvor det er fare for radioaktiv forurensning.

Videre skal avtalen sikre informasjonsutveksling mellom Strålevernet og Kystverket ved transport av radioaktivt materiale og ferdsel av reaktordrevne fartøyer langs Norskekysten.

Kystverket ble tidligere i høst medlem i Kriseutvalget for atomberedskap (KU). De senere årene er det blitt stadig flere transporter av radioaktivt materiale og økt ferdsel av reaktordrevne fartøyer langs norskekysten. Dette har blant annet ført til et behov for også å ha Kystverket representert i KU.

Signering Kystverket og Strålevernet. Foto: Johannes Nilssen, Statens strålevern.

Signering Kystverket og Strålevernet. Foto: Johannes Nilssen, Statens strålevern.


Samarbeidsavtalen ble signert av direktør i Strålevernet Ole Harbitz og Kystdirektør Kirsti Slotsvik.