Samarbeid med australske strålevernmyndigheter

Tilbake

Publisert 23.10.2013, oppdatert 23.10.2013 16:14

DSC_0644Norge og Australia har signert avtale om utveksling av teknisk informasjon og samarbeid  om atomsikkerhet og strålevern.

Statens strålevern og Australian Radiation Protection And Nuclear Safety Agency (ARPANSA) er enige om  å utveksle informasjon innenfor områdene strålevern, miljø og atomsikkerhet, inkludert informasjon om nasjonal regulering og forvaltning på disse områdene.

 

Strålevernet har derfor nylig signert en avtale med ARPANSA som gi mulighet for samarbeid med programmer og prosjekter av felles interesse i området strålevern og relatert forskning og utvikling.