Private røntgenundersøkelser krever henvisning

Tilbake

Publisert 31.10.2013, oppdatert 21.11.2013 13:34

Stikkord: Røntgen

Pasienter som skal til privat mammografiundersøkelse utenfor det nasjonale Mammografiprogrammet må ha henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Det samme gjelder for personer som skal ta beintetthetsmålinger. Det har Helse- og omsorgsdepartementet slått fast. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i en klagesak nylig avslått en søknad om dispensasjon fra henvisningskravet fra en privat aktør som driver med rutineundersøkelser innen mammografi og beintetthetsmåling. Departementet konkluderer med at rutinemessige beintetthetsmålinger og rutinemessig mammografi til kvinner over 40 år strider mot medisinskfaglige anbefalinger på området.


Kravet om henvisning er blant annet med på å hindre unødvendige radiologiske undersøkelser og sikrer at oppfølgingen av pasientene blir forsvarlig.

 

Tilsyn avslører

Strålevernets tilsyn hos private røntgeninstitutter og legesentre har avdekket at flere virksomheter tilbyr røntgenundersøkelsene mammografi og beintetthetsmåling utenom et screeningprogram til kunder som ikke har henvisning fra lege. Disse virksomhetene har mottatt et varsel der vi pålegger dem å stanse denne praksisen.


 

Regelverk

Strålevernforskriften § 39 første ledd om henvisning sier:
Røntgendiagnostiske, nukleærmedisinske og MR-undersøkelser og behandlinger skal kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Kravet gjelder ikke undersøkelser foretatt innenfor screeningprogrammet i samsvar med § 46.