Regjeringen utsetter betjeningskravet i solarier

Tilbake

Publisert 27.11.2013, oppdatert 06.02.2014 15:24

Stikkord: Solarium

Foto: Statens strålevernIkrafttredelsen av betjeningskravet i strålevernforskriften utsettes i ett år slik at forslaget om å oppheve betjeningskravet kan høres og alternative løsninger for å håndheve 18-årsgrensen kan utredes.

Helseminister Bent Høie er opptatt av en bred innsats for å forebygge kreft, og vil beholde aldersgrensen på 18 år for bruk av solarium. Imidlertid ønsker den nye regjeringen å vurdere alternative tiltak for å håndheve aldersgrensen.

Kgl.res. av 22.11.2013 (pdf)

Fra Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014, tillegg 1:

 Vedtatte endringer i strålevernforskriften § 36 tredje ledd innebærer at det 1. januar 2014 trer i kraft et krav om kompetent betjening på solstudioer. Regjeringen viser til at høringsrunden avdekket at deler av solariebransjen er sterkt kritisk til betjeningskravet pga. den økonomiske belastningen i form av økte lønnskostnader. Norsk solarieforening ber i høringen om at 18-årsgrensen innføres uten betjeningskrav, og har foreslått alternative tiltak for å håndheve aldersgrensen. Regjeringen vil på bakgrunn av dette gjøre en ny vurdering av betjeningskravet og av de alternative forslagene som bransjen har foreslått for å håndheve aldersgrensen.

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Tilleggsproposisjon_2014/doks/1s_tillegg1.pdf (side 120)

Se Lovdata.