Hva innebærer nytt regelverk om radon for skoler, barnehager og utleieboliger?

Tilbake

Publisert 22.11.2013, oppdatert 22.11.2013 13:57

Stikkord: Radon

radonkonferanselogo27. november arrangerer Statens strålevern en radonkonferanse for kommuner, myndigheter, interesseorganisasjoner og bygge- og radonbransjen.

Hovedtemaet på konferansen er det nye regelverket om radon for skoler, barnehager og utleieboliger som innføres fra årsskiftet. Hva betyr dette i praksis?


På konferansen blir det foredrag om ulike sider ved regelverket, hva kravene innebærer, tilsyn og hvordan radonmålinger skal utføres. I tillegg belyses temaer som radon og nybygg, radonreduserende tiltak og radon og geologi. Det blir også innlegg fra kommuner med erfaringer fra praktisk radonarbeid.


For mer informasjon: www.radon2013.org/