Måleprosedyre for radon i boliger

Tilbake

Publisert 02.12.2013, oppdatert 03.12.2013 15:17

Stikkord: Radon

Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger kan utføres i boliger.

For utleieboliger, som er omfattet av krav til radonnivå i strålevernforskriften, vil en måling etter denne prosedyren dokumentere radonnivået. For boliger generelt er det ikke krav om måling av radon, men vi anbefaler å måle, og å følge denne måleprosedyren.

 

Hovedmålgruppen for prosedyren er laboratorier og forhandlere som tilbyr radonmålinger.

 

Last ned måleprosedyren (pdf-fil).