Status for klima i Arktis

Tilbake

Publisert 17.12.2013, oppdatert 14.01.2014 16:20

Stikkord: UV-stråling, Sol og UV

Det er nyleg gitt ut to internasjonale rapportar om klimastatus for kloden i 2012. Strålevernet er medforfattar på kapitla om UV-stråling i Arktis, der vi har levert UV-data frå nesten halvparten av målestadane.

Rapporten gir ei oppdatering på kva ein veit om klimatilstanden globalt og for Arktis i 2012, basert på indikatorar som temperatur, snø, is, men der også UV og ozon er med. Klimaindikatorane er samla inn frå målestasjonar over heile kloden. Strålevernet sitt bidrag har vore å bearbeide UV-data frå dei norske målestasjonane, for heile perioden nettverket har vore operativt.


Rapport om klimatilstanden til kloden: http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/uv_radiation.html


Rapport om UV og ozon i Arktis:
http://www.ncdc.noaa.gov/news/2012-state-climate-report-released