Nordiske strålevernmyndigheter: Mobiltelefoner gir ikke helseskade

Tilbake

Publisert 17.12.2013, oppdatert 07.01.2014 10:46

Stikkord: Basestasjon, Mobiltelefoner, Mobil og trådløst, Pressemelding

basestasjonDet er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Det er konklusjonen fra strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene.


Nordiske strålevernmyndigheter konkluderer slik på bakgrunn av den samlede vitenskapelige forskningen som foreligger på dette området. For befolkningen er eksponeringen fra trådløst nettverk og basestasjoner så svak at det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere eksponeringen ytterligere.


De nordiske landenes konklusjon er den samme som en norsk ekspertgruppe kom til for et drøyt år siden. Gruppens rapport viste til at det er gjennomført mange studier som har undersøkt effekter av stråling - uten at det er påvist helseskader eller plager. Forskerne har studert forhold som kreftrisiko, effekter på sædceller og foster, hjerte-karsystem, nervesystem, immunsystem, hørsel, balanse og det hormonelle systemet.


– Forskningen knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år er mer utsatt enn andre, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.


Nesten hele befolkningen bruker nå mobiltelefon og det er viktig å være klar over forhold som kan ha betydning for folkehelsa. Strålevernmyndighetene følger derfor nøye med på forskningen som foregår på området.


Her kan du laste ned dokumentet: Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks – A statement by the Nordic radiation safety authorities