Minimal risiko for å få brystkreft ved mammografiscreening

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 27.02.2015 13:07

Stikkord: Mammografi, Pressemelding

mammografilogo

En studie fra Mammografiprogrammet viser at risikoen for å utvikle brystkreft som følge av stråledosen man utsettes for i programmet er svært lav.

 

 

Drøyt 200.000 kvinner i Norge tok i fjor røntgen av brystene gjennom det offentlige Mammografiprogrammet for å avdekke eventuell brystkreft. Stråledosene man får ved denne røntgenundersøkelsen kan i seg selv bidra til økt risiko for å få brystkreft. Nå viser en studie fra Mammografiprogrammet at denne risikoen er minimal.

-Funnene våre viser at det ikke er noen grunn for kvinner til å engste seg for strålingen fra en mammografiundersøkelse. Nå er det kanskje selve kreften disse kvinnene er mest opptatt av, men å vite at strålingen de utsettes for ikke er farlig, er viktig å ha med seg i en slik situasjon, sier forsker Ingrid Helen Ryste Hauge i Statens strålevern.

Hun er en av flere som står bak studien. Den er basert på en modell som beregner risiko ved gitte stråledoser.

Mammografiscreening gir lave stråledoser sammenlignet med andre typer røntgenundersøkelser. Men fordi man screener tilsynelatende friske kvinner, er det ekstra strenge krav til kvalitetskontroll av denne typen røntgenundersøkelser, understreker Ryste Hauge. Stråledosene må holdes så lave som mulige for å gi så lav som mulig risiko for brystkreft som følge av strålingen. Det er altså disse stråledosene som det er minimal risiko for å få brystkreft av.

Den siste tiden har det pågått en diskusjon om ulempene ved mammografiscreening.

-Tar man i betraktning at det ikke er noen strålefare ved mammografiundersøkelser, samt at kvinner som deltar i Mammografiprogrammet reduserer risikoen for å dø av brystkreft med 43 prosent, mener vi gevinsten ved å delta i programmet er større en den mulige ulempen, sier Ryste Hauge.

Mammografiprogrammet:
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene, mammografi, annethvert år. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

 

Kontaktpersoner:
Forsker Ingrid Helen Ryste Hauge, tel. 67 16 25 58
Kommunikasjonsrådgiver Jofrid Egeland, tel. 67 16 26 43, mob. 97 04 42 21