Noe forhøyde verdier av radioaktivitet ved Sellafield

Tilbake

Publisert 31.01.2014, oppdatert 31.01.2014 10:38

Stikkord: Atomberedskap, Sellafield

Strålevernet er kjent med at det er registrert noe forhøyde verdier på en av Sellafieldanleggets målestasjoner.  Strålevernet er i kontakt med britiske og irske myndigheter for å få oppdatert informasjon.

I henhold til informasjon fra Sellafield-anlegget har de orientert om at de, for sikkerhets skyld, har besluttet å redusere bemanningsnivået på anlegget i dag.

Det er ikke registrert noen økte verdier av radioaktivitet på norske målestasjoner.

Strålevernet følger situasjonen og vil komme tilbake med mer informasjon.

 

Kontaktpersoner: 

Ingar Amundsen, tlf. 920 46 233 / 67 16 25 39

Eldri Holo, tlf. 970 96 895 / 67 16 26 57