Oppdatering - Sellafield

Tilbake

Publisert 31.01.2014, oppdatert 31.01.2014 14:18

Stikkord: Atomberedskap, Sellafield

Strålevernet ble i formiddag kjent med at det var målt forhøyede verdier på en målestasjon inne på Sellafieldanlegget. Sellafield bekrefter nå at det skyldes naturlig forekommende radon og ikke utslipp fra anlegget.

Det har ikke vært driftsforstyrrelser på anlegget.

Måledata Strålevernet har tilgang på viser at det ikke er målt noen forhøyet radioaktivitet utenfor området.

Strålevernet har vært i kontakt med britiske og irske myndigheter for å følge situasjonen i løpet av dagen og anser situasjonen som avsluttet.