Ny høring: søknad om tillatelse til mottak og deponering av alunskifer i tilknytning til Borge avfallsdeponi

Tilbake

Publisert 27.02.2014

Stikkord: Radioaktivt avfall

Ole & Peder Ødegaard søker Statens strålevern om tillatelse til mottak og deponering av alunskifer i tilknytning til Borge avfallsdeponi. Full utlysning og søknadsdokumenter.