Nordisk enighet om rammeverk for tiltak ved atomhendelser

Tilbake

Publisert 06.03.2014, oppdatert 06.03.2014 12:55

Stikkord: Atomberedskap, Pressemelding

De nordiske strålevernmyndighetene er enige om et felles rammeverk for tiltak som skal beskytte liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser ved en atomhendelse.

Rammeverket omfatter både nasjonale og utenlandske hendelser, ulykker og villede handlinger. Blant tiltakene som beskrives er innendørsopphold, evakuering, næringsmiddeltiltak, avfallshåndtering og fjerning av forurensing.

Det er myndighetene i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige som har utviklet og vedtatt det nye rammeverket. Det inneholder praktisk anvendelse av tiltak som baserer seg på internasjonale anbefalinger.

-Alvorlige atomhendelser kan ha direkte eller indirekte konsekvenser for mange land, og felles kriterier danner grunnlaget for robuste beslutninger og gode råd til befolkningen, sier seksjonssjef Eldri Holo i Statens strålevern.

Det felles nordiske rammeverket vil være et godt verktøy for Kriseutvalget for atomberedskap som har ansvaret for atomberedskapen i Norge.

Kontakt:

Seksjonssjef Eldri Holo, +47 67 16 26 57, +47 970 96 895.