Doktorgrad om stråledoser i Mammografiprogrammet

Tilbake

Publisert 13.03.2014

Stikkord: Mammografi

Forsker Ingrid Helen Ryste Hauge i Statens strålevern forsvarer fredag den 14. mars sin doktorgrad i fysikk ved Universitetet i Oslo med en avhandling om beregning av stråledoser og risikoestimater i det offentlige mammografi-screeningprogrammet. Et av funnene hennes er minimal risiko for å få brystkreft forårsaket av røntgenbruken i screeningprogrammet som er for kvinner mellom 50 og 69 år.

Ryste Hauge disputerer med avhandlingen «Technical quality control in the Norwegian Breast Cancer Screening Program with focus on radiation doses”. Hun har benyttet en modell som antar at det er en lineær sammenheng mellom stråledosen man får ved screening i Mammografiprogrammet og sannsynligheten for at denne stråledosen fremkaller kreft. Den økte kreftrisikoen man kan få ved en mammografiundersøkelse er i denne studien vurdert å være minimal. Estimatene hennes er et innspill i debatten om nytten av mammografiscreening.

Brystkreft tar livet av cirka 600 kvinner årlig i Norge. Formålet med screening gjennom Mammografiprogrammet er å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt, og derigjennom redusere dødeligheten. Fordi man screener store grupper av friske kvinner for å finne de syke, er det ekstra strenge krav til kvaliteten i programmet. Mammografiprogrammet er et offentlig helsetilbud i Norge som inviterer kvinner i alderen 50-69 år til screening av brystene annethvert år.

Informasjon om prøveforelesning og disputas finnes på http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/Hauge.html