For sent å starte radonmåling nå - vent til høsten

Tilbake

Publisert 13.03.2014, oppdatert 13.03.2014 13:30

Har du ikke målt radon i huset ditt i vinter, er det for sent å starte opp med måling nå. Radon bør måles over minst to måneder, mellom midten av oktober til midten av april. Begynner du å måle nå, vil målingen ikke bli ferdig før målesesongen er over.
Er du for sent ute for måling denne vinteren, kan du starte opp når målesesongen begynner igjen i midten av oktober. Er du derimot allerede godt i gang med vinterens radonmåling, rekker du å bli ferdig til midten av april.

Måling av radon skal gjøres i vinterhalvåret for det er da radonkonsentrasjonen i boligen din er mest stabil. Det er viktig å ha kunnskap om radonnivået i boligen din fordi denne gassen i øker risikoen for lungekreft når den pustes inn.
Radonkonsentrasjonen i inneluft varierer fra dag til dag og fra uke til uke. Du må måle i minst to måneder for å jevne ut denne naturlige variasjonen. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din.

Fra målingen din beregnes det en årsmiddelverdi. Årsmiddelverdien skal sammenlignes med grenseverdiene, og er utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak. En måling som er kortere enn to måneder eller en måling utført i sommerhalvåret, kan ikke brukes til å beregne årsmiddelverdien.

Du kan måle radon både med sporfilm og elektroniske måleapparater, fremgangsmåten er den samme.

 

Her kan du lese mer om radonmåling