Ny publikasjon: Strålebruk i Norge

Tilbake

Publisert 01.04.2014, oppdatert 02.04.2014 09:53

Stikkord: Ikke-ioniserende stråling, Radiologi, Stråling i industri og forskning

Strålevernet har gitt ut en StrålevernRapport om strålebruk i Norge - nyttig bruk og godt strålevern for samfunn, menneske og miljø.

Rapporten beskriver hvordan ulike typer strålekilder brukes i ulike samfunnssektorer som helsevesen, industri, forskning, telekommunikasjon mv. Rapporten gir videre noe av historikk, beskrivelse av utviklingstrekk, trender og strålevernsmessige utfordringer.

Rapporten kan du laste ned her.