Fukushima - første internasjonale rapport som inkluderer miljøkonsekvenser av en atomhendelse

Tilbake

Publisert 02.04.2014, oppdatert 02.04.2014 12:07

Stikkord: Fukushima-ulykken

UNSCEAR, FNs vitenskapskomite for effekter av radiaoktivitet, har publisert rapporten "Levels and Effects of Radiation Exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami".

I rapporten er mange aspekter av ulykken ved Fukushima Daiichi anlegget i mars 2011 vurdert, inkludert utslippsmengder, spredning av radioaktiv stoffer i miljøet og konsekvenser for arbeidstakere og almenheten.

Mer informasjon om rapporten kan du lese her.

Avdelingsdirektør Per Strand, som ledet arbeidet med kapitlet om konsekvensvurdering av de radioaktive utslippene på miljøet, er fornøyd med at det nå for første gang er gjort en grundig internasjonal studie som også inkluderer konsekvensene en atomulykke har på miljøet.

Artikkeloversikt over arbeidet.