IFE er satt under intensivert tilsyn

Tilbake

Publisert 29.04.2014, oppdatert 29.04.2014 14:08

Stikkord: IFE

Det er gjennomført et tilsyn i form av en systemrevisjon ved Institutt for energiteknikk. Emnet for tilsynet var sikkerhetsarbeidet og sikkerhetskulturen ved den nukleære virksomheten ved IFE, med vekt på driften av Haldenreaktoren.

Åpningsmøte ble holdt 11. februar 2014 og avslutningsmøte ble holdt 28. februar 2014.

Det ble funnet 13 avvik og gitt to anmerkninger. Avvikene knytter seg først og fremst til den helhetlige sikkerhetskulturen i IFEs organisasjon, samt ledelsessystemet, kvalitetsstyringen og avvikshåndteringen (internkontrollen). Sikkerheten ved driften av Haldenreaktoren finner Strålevernet akseptabel.

På bakgrunn av resultatene fra dette tilsynet, vil Strålevernet sette sikkerhetsarbeidet ved IFE under intensivert tilsyn. Strålevernet har pålagt IFE å rette opp avvikene så raskt som mulig og gi en tilbakemelding innen 31. august 2014 med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet opp.

Kontaktpersoner: 

avdelingsdirektør Per Strand, tlf 901 13 898

seksjonssjef Solveig Dysvik, tlf 67 16 26 55