Workshop om atomsikkerhet i Bergen

Tilbake

Publisert 15.05.2014, oppdatert 15.05.2014 10:30

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Denne uka arrangeres en internasjonal workshop i Bergen for nasjoner som er aktivt involvert i prosjekter i Russland og tidligere sovjetstater for å bistå med økt atomsikkerhet ved håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

Det 28. møtet i IAEAs Contact Expert Group (CEG) gjennomføres i Bergen 15-16 mai. CEG består av land som er engasjert i atomsikkerhetsarbeidet i Russland. Møtet ledes av seksjonssjef Ingar Amundsen ved Statens strålevern, som leder gruppen.

Blant de konkrete temaene som skal diskuteres på workshopen er Andrejevbukta og sikker transport av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel ut fra bukta. Dette skal etter planen skje i 2016. I tillegg står det russiske skipet «Lepse» på agendaen. Skipet har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbryter.

Deltagere på seminaret er bl.a. departementer, strålevernsmyndigheter, institusjoner og eksperter fra medlemslandene.

Medlemsland og -organisasjoner i CEG

 Finland   Norge
 Frankrike  Russland
 Tyskland  Sverige
 Italia  USA
 Japan  Europakommisjonen
 Nederland  Det internasjonale atomenergibyrået IAEA
 International Science and Technology Center (ISTC)

Les mer om CEG på IAEAs nettsider.

Fra åpningen av workshopen i Bergen. Fra venstre: Oleg Goroshko, IAEA, seksjonsjef Ingar Amundsen, leder i CEG, nestleder Nobile Massimiliano og Jonny Almestad, UD. Foto: Mahwash Ajaz, Strålevernet.

Fra åpningen av workshopen i Bergen. Fra venstre: Oleg Goroshko, IAEA, seksjonsjef Ingar Amundsen, leder i CEG, nestleder Nobile Massimiliano og Jonny Almestad, UD. Foto: Mahwash Ajaz, Strålevernet.