Høring om forslag til strengere regler for sterke laserpekere

Tilbake

Publisert 19.05.2014, oppdatert 19.05.2014 09:33

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring om forslag om å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning. Formålet med en strengere godkjenningsordning er å forhindre skadelig og potensielt farlig bruk av laserpekere.

Dagens ordning

Med dagens ordning er det tillatt å bruke og besitte laserpekere klasse 3R, 3B og 4 i private rom uten godkjenning fra Strålevernet. Dette betyr at du kan få tilsendt slike laserpekere hjem til deg og bruke dem der, mens du ikke har lov til å ha sterke laserpekere med deg ved innreise til Norge. Du har heller ikke lov til å besitte og bruke sterke laserpekere i det offentlige rom uten godkjenning. Det har vist seg at denne ordningen ikke er tilstrekkelig for å hindre skade på personer (f.eks. øyeskader) eller at det oppstår farlige situasjoner som følge av bruken (f.eks. blending av piloter).

Høringsforslaget

Endringsforslaget går ut på at det blir forbudt å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, lease, bruke og selge laserpekere klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Statens strålevern. Dette vil bl.a. gjøre det lettere å regulere importen av sterke laserpekere. Myndighetene mener denne innstrammingen er nødvendig for å forhindre at skader og alvorlige situasjoner oppstår.

Se høringsforslaget på Helse- og omsorgsdepartementets sider
Høringsfristen er satt til 7. august 2014.