Norge og USA undertegnet avtale om ikke-spredning

Tilbake

Publisert 17.06.2014, oppdatert 19.06.2014 13:54

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet

Norge og USA har inngått en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning, kontraterrorisme og kjernefysisk sikkerhet. Den skal styrke mulighetene for å identifisere, sikre og fjerne kjernefysisk materiale, og lettere kunne oppdage smugling av slikt materiale over landegrensene.

Avtalen ble undertegnet av utenriksminister Børge Brende og USAs energiminister Ernest Moniz i Washington mandag 16. juni.

Under Brendes Washington-besøk ble det også gjennomført møter på ekspertnivå, ledet av direktør Ole Harbitz i Statens strålevern. 

Norge vil i samarbeid med USA etablere fire kontroll-poster i Ukraina på grensen mot Moldova. Det norske bidraget på 1 million US dollar vil primært finansiere måleutstyr for å kunne detektere radioaktivt materiale og dermed redusere risikoen for smugling av materiale som kan brukes til terrorformål.

På møtet ble det også diskutert et nærmere samarbeid om sikring av radioaktive kilder i Ukraina. Dette arbeidet vil kunne starte til høsten. Et stort antall radioaktive kilder brukt i sykehus, forskning og industri må under statlig kontroll og sikres på en forsvarlig måte.

Les pressemelding fra Utenriksdepartementet her.

Uenriksminister Børge Brende og USAs energiminister Ernest Moniz underteiknar avtalen. Foto: Ole Harbitz, Strålevernet.

Uenriksminister Børge Brende og USAs energiminister Ernest Moniz underteiknar avtalen. Foto: Ole Harbitz, Strålevernet.