Norge bidrar til fysisk sikring av skip

Tilbake

Publisert 19.06.2014, oppdatert 19.06.2014 13:41

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet

Norske myndigheter har i disse dager avsluttet et prosjekt sammen med svenske myndigheter som gjelder fysisk sikring av det russiske skipet Serebryanka. Skipet transporterer brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra de militære ubåtbasene på Kolahalvøya til Atomflots base i Murmansk for videre behandling.

Prosjektet har ført til sikrere transport av brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland, og er med på å hindre at spaltbart og radioaktivt materiale kommer på avveier.

Arbeidet er finansiert over UDs atomhandlingsplan med NOK 3 mill som utgjør rundt halvparten av prosjektets totalkostnad, og er utført i samarbeid med svenske myndigheter og er en del av vårt nordiske samarbeid med svenskene.

Atomflot er en del av Rosatom State Corporation og drifter den russiske atomdrevne isbryterflåten nord for Murmansk by.

Skipet Serebryanka. Foto: Bredo Møller, Strålevernet

Skipet Serebryanka. Foto: Bredo Møller, Strålevernet