Tid for tiltak hvis du har for mye radon i boligen

Tilbake

Publisert 23.06.2014, oppdatert 23.06.2014 13:00

Har du målt for høye radonnivåer i boligen din, er vår og sommer en fin tid å sette i gang med bygningsmessige tiltak for å redusere nivået.

Trykkredusering/ventilering av byggegrunnen er et mye brukt tiltak for å redusere radon. Ill.: Statens strålevern/Monica Egeli

Trykkredusering/ventilering av byggegrunnen er et mye brukt tiltak for å redusere radon. Ill.: Statens strålevern/Monica Egeli

 Hva du skal gjøre for å redusere radonnivået i huset ditt, avhenger av hva som er årsaken til at det har kommet radon innendørs. Det er i hovedsak byggegrunnen, husholdningsvannet eller bygningsmaterialer og fyllmasser som kan føre til at det kommer radon inn.

- Vi anbefaler å hente inn profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak. Radonrådgiveren kan hjelpe deg med å finne kilden til radonproblemet og prosjektere varige tiltak som i størst mulig grad retter seg mot kilden og dermed hindrer radon i å trenge inn i boligen din, sier rådgiver Bård Olsen.

Det finnes effektive tiltak for å redusere radonnivåene, som trykkredusering av grunnen, tetting mot grunnen og ventilasjonsløsninger. Det er ofte nødvendig med en kombinasjon av flere tiltak.

Husk:

Har du målt radonnivåer over 100 becquerel per kubikkmeter i boligen din, bør du sette i verk tiltak.
Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig, og alltid under 200 becquerel per kubikkmeter.
Les mer om tiltak mot radon her.