Forskningstokt til russisk atomubåt i Barentshavet forsinket

Tilbake

Publisert 27.06.2014, oppdatert 27.06.2014 15:33

Et forskningstokt til den sunkne russiske atomubåten K-159 i Barentshavet
som skulle startet i disse dager er forsinket til august. Årsaken er tekniske problemer med forskningsfartøyet.  

Norske og russiske eksperter som deltar på toktet skal undersøke nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten K-159 ligger på 246 meters dyp, mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge.

Ubåten K-159 sank på Kildinbanken i Barentshavet under slep på vei til opphugging den 30. august 2003. Båten inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og er en viktig forurensningskilde å ha kontroll over. Toktet inngår som en del av det norsk russiske samarbeidet om miljøovervåkning av radioaktivitet i nord.

Norge deltar på toktet med forskere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige institutt (NMBU).
Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet.