Høring om oppheving av betjeningskravet for solarier

Tilbake

Publisert 08.07.2014

Stikkord: Solarium

Helse- og omsorgsdepartementet sendte mandag 7. juli 2014 på høring et forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier.
Høringen kan du se på departementets nettsider.