Fem statssekretærer orientert om beredskap

Tilbake

Publisert 22.08.2014, oppdatert 22.08.2014 14:40

Stikkord: Atomsikkerhet

Statssekretærer fra Statsministerens kontor og fra fire departementer besøkte Strålevernet fredag. De ble orientert om Norges internasjonale innsats for atomsikkerhet og beredskapsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Fem statssekretærer fikk høre om beredskap. Fra venstre: Cecilie Brein-Karlsen i HOD, Laila Bokhari fra SMK, Hans J. Røsjorde i JBD, Øystein Bø i FD og Lars Andreas Lunde i KLD.

Fem statssekretærer fikk høre om beredskap. Fra venstre: Cecilie Brein-Karlsen i HOD, Laila Bokhari fra SMK, Hans J. Røsjorde i JBD, Øystein Bø i FD og Lars Andreas Lunde i KLD.

Statssekretærene som var til stede var Laila Bokhari ved Statsministerens kontor, Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet, Øystein Bø i Forsvarsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet og Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

De fikk blant annet høre om arbeidet for atomsikkerhet i Russland og Ukraina og om arbeidet som gjøres i Kriseutvalget for atomberedskap.

-På vårt område, og særlig i beredskapsarbeidet, har alltid samvirke på tvers av sektorene stått sentralt. Derfor er det spesielt gledelig at politisk ledelse fra Statsministerens kontor og berørte departementer setter hverandre stevne på denne måten, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.