Mye sopp gir økt radioaktivitet i beitedyr

Tilbake

Publisert 26.08.2014, oppdatert 30.09.2014 10:01

Stikkord: Planter, sopp og lav, Radioaktiv forurensning

Det radioaktive nedfallet i Norge etter eksplosjonen i kjernekraftverket i Tsjernobyl i 1986 skaper fortsatt problemer i noen beiteområder her i landet. Nye sommermålinger viser økende radioaktivitet i enkelte besetninger av sau og geit fra Oppland og Hedmark. En besetning i Vestre Slidre har særlig sterk økning.

Mye sopp har ført til økt radioaktivitet i en del beitedyr nå i sommer.

Mye sopp har ført til økt radioaktivitet i en del beitedyr nå i sommer.

Den økende radioaktiviteten i noen besetninger av sau og geit i august har sammenheng med at det er mye sopp i beiteområdene flere steder i landet for tiden.
Sopp tar opp til dels mye radioaktivitet og den radioaktive forurensningen øker raskt i dyr som spiser denne soppen. 

Det er meldt om mye sopp både i Valdres-området og flere steder i Gudbrandsdalen. Det er stedvis uvanlig mye sopp i Otta-området, blant annet er det mye rimsopp som er kjent for å ta opp mye radioaktivt cesium.

-Vi har informert Mattilsynet og landbruksnæringen om å være særlig oppmerksomme på den økte radioaktiviteten i år. Vi anbefaler at det gjennomføres forebyggende tiltak i områder der det både er mye nedfall fra Tsjernobylulykken og store forekomster av sopp i beiteområdene, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Strålevernet. 

Hun fraråder ikke folk å plukke sopp i skogen eller være redd for å spise kjøtt og drikke melk:

-Så lenge man spiser selvplukket sopp i moderate mengder, går det bra. Når det gjelder kjøtt, sopp og melk som skal til butikk, er det strenge grenseverdier, sier Rudjord.

Hun understreker at nivåene av radioaktivitet i beitedyrene varierer fra år til år og at det er store lokale forskjeller. I Nord-Trøndelag og Nordland viser årets beitesesongmålinger moderat eller lav radioaktivitet i utvalgte besetninger av sau, geit og storfe.

Les mer om målingene i Sommerovervåkingsrapporten.