Ingen lekkasje fra atomubåt i Barentshavet

Tilbake

Publisert 10.09.2014

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomreaktor, Miljøovervåkning

Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på bunnen av Barentshavet. Det viser de foreløpige resultatene fra et norsk-russisk forskningstokt som nå er avsluttet.

Bildet viser en skade på ubåtens ytre skrog, nær akterenden.

Bildet viser en skade på ubåtens ytre skrog, nær akterenden.

De foreløpige svarene fra prøver tatt under det nærmere tre uker lange toktet viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten K-159 til det marine miljøet. Det samme ble observert av forskere i 2007. Prøver og bilder skal nå analyseres grundig, og en endelig rapport om miljøtilstanden omkring K-159 kommer i 2015.

- Dette toktet har vært viktig for å få god kunnskap om miljøtilstanden i området. Kunnskapen vi får danner grunnlag for å vurdere hvilke tiltak mot forurensning som kan gjøres framover, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Ubåten K-159 ligger på 246 meters dyp i Barentshavet, mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge. Ubåten sank på Kildinbanken i Barentshavet under slep på vei til opphugging den 30. august 2003. Båten inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og er en viktig potensiell forurensningskilde å ha kontroll over. Norske og russiske eksperter har i løpet av toktet undersøkt nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger.

Norske myndigheter har i lengre tid vært opptatt av å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i de nordlige havområdene og det er stor internasjonal interesse for toktet og overvåking av havmiljøet i nord.

Deltakere på toktet har vært Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan.