Dyreparken i Kristiansand anmeldt for ulovlig laserbruk

Tilbake

Publisert 17.09.2014, oppdatert 17.09.2014 12:13

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere

Statens strålevern har anmeldt Kristiansand dyrepark for å ha brukt en ulovlig laserhanske i Kaptein Sabeltann-showet i sommer. Lasere av den typen som ble brukt, kan skade synet umiddelbart om den treffer øyet direkte. Regjeringen har foreslått å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning.
Under sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger på kveldstid benyttet Kristiansand dyrepark sterke laserpekere ulovlig. Fire laserpekere var festet til en hanske som ble benyttet av en av skuespillerne i showet. Laserstrålene fra hansken sveipet over publikum flere ganger.

Laserlys over 5 milliwatt kan føre til øyeskade. Laserpekerne som ble brukt under forestillingene i Dyreparken i Kristiansand hadde en effekt på mellom 50 og 100 milliwatt, viser målinger Strålevernet har gjort.
Strålevernet har nå beslaglagt laserhansken og politianmeldt forholdet.

Strålevernet har ikke mottatt meldinger om at noen har pådratt seg skade under forestillingen. Eventuelle skader ville ha oppstått umiddelbart, og man ville ha blitt sterkt blendet i ca. 10 minutter dersom laserstrålen traff øyet direkte. Dersom dette ikke skjedde under forestillingen er det lite sannsynlig at skade har oppstått. Ta kontakt med lege dersom du er usikker.

-Vi ser alvorlig på denne hendelsen. Både publikum og ansatte i Dyreparken har blitt utsatt for fare, og vi finner det ekstra bekymringsfullt at laserpekerne ble benyttet i barneforestillinger, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Regjeringen har foreslått å forby salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Forslaget har fått bred støtte i høringsrunden. Helse- og omsorgsdepartementet har nå saken til behandling.

Hvorfor Dyreparken er anmeldt:

  • Bruken av de sterke laserpekerne utsatte publikum og ansatte i Dyreparken for fare. 
  • All strålebruk skal være optimalisert, dvs. at stråleeksponeringen skal holdes så lav som praktisk mulig. Laserpekerne som ble brukt i Dyreparken i Kristiansand, var mye sterkere enn det som var nødvendig for å oppnå ønsket effekt. 
  • Alle som skal bruke streke laserpekere må ha godkjenning fra Statens strålevern. Dyreparken hadde ikke fått innvilget godkjenning fra Strålevernet, og de hadde fått avslag på søknad om dispensasjon fra krav til merking og klassifisering.
  • Laserpekerne som ble brukt var ikke merket og klassifisert etter gjeldene regler, og manglet dessuten låsbar kontroll.

Laserpekernes skadepotensiale:

  • Lasere i denne klassen kan gi umiddelbar øyeskade om den treffer øyet direkte ved at arrdannelse på netthinnen gir helt eller delvis synstap. Skade kan oppstå før man rekker å blunke. 
  • Man kan bli skadet selv på lang avstand og ved indirekte eksponering (reflektert stråle). 
  • Øyet er spesielt utsatt for lasereksponering i mørket siden pupillene er utvidet og ekstra mottagelige for lys.

Statens strålevern har anmeldt Kristiansand dyrepark for å ha brukt en ulovlig laserhanske i Kaptein Sabeltann-showet i sommer.Foto: Strålevernet

Statens strålevern har anmeldt Kristiansand dyrepark for å ha brukt en ulovlig laserhanske i Kaptein Sabeltann-showet i sommer.Foto: Strålevernet