Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur har blitt revidert og oppdatert

Tilbake

Publisert 22.09.2014, oppdatert 24.03.2015 13:57

Stikkord: CT, MR, Røntgen, Radiologi

Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur har blitt revidert og oppdatert, blant annet i forhold til revidert strålevernforskrift 1.1.2011. I tillegg har det blitt gjort en del omstrukturering samt hyperlinking av alle åpne referanser og kilder. Dette for å underlette lesingen og forståelsen av veilederen.