Norsk-russisk møte om atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 24.09.2014, oppdatert 29.09.2014 10:40

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet, Radioaktivitet i miljøet, Radioaktivt avfall, Atomsikkerhet og kjernekraft

Sikkerheten ved kjernekraftverkene på Kola og i Leningrad står på dagsorden på møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet på Kolahalvøya denne uken.

Et annet tema på møtet er den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne avfallet i den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Andre spørsmål er varsling av atomhendelser, og miljøovervåking og risiko for forurensning fra dumpet radioaktivt materiale i Barentshavet.

Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet. Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern er også til stede på møtet i Polijarnye Zori på Kolahalvøya onsdag.

Les mer om møtet på UDs nettsider.

 

Varsling av atomhendelser var blant teamene som ble tatt opp på atomkommisjonsmøte på Kolahalvøya i Russland.

Varsling av atomhendelser var blant teamene som ble tatt opp på atomkommisjonsmøte på Kolahalvøya i Russland.