Leger lærer for lite om stråling

Tilbake

Publisert 26.09.2014, oppdatert 29.09.2014 10:35

Stikkord: Radiologi, Røntgen

Det er for lite undervisning om strålevern på legestudiet og i spesialistutdanningene. Det viser en kartlegging Statens strålevern har gjort blant 49 studieprogram for 14 helseprofesjoner.

En stor andel helsepersonell som jobber med røntgenstråling, har mangelfull kunnskap på dette feltet. De har fått for lite undervisning om mulige biologiske effekter av stråling, korrekt bruk av stråleapparater og om optimalisering av strålebruken, viser den ferske rapporten Strålevern i utdanningene for helsepersonell.

 
Kompetanse om strålingen fra ulike apparater som brukes i helsevesenet  er et viktig verktøy for å redusere antallet unødvendige bildediagnostiske undersøkelser, og for å sikre nyttig bruk av stråling.

Legestudentene kommer dårligst ut når det gjelder undervisning om stråling, viser rapporten.

-Legene bør ha mer kunnskap om strålevern, særlig med tanke på at det er de som henviser og som gjennomfører mange av de medisinske undersøkelsene, sier seniorrådgiver Reidun Silkoset i Statens strålevern.

For de fleste legespesialister er det svært lite strålevern i utdanningene, noe som er bekymringsfullt.

Bruken av stråling i helsevesenet har gjennomgått store endringer, og den teknologiske utviklingen har bidratt til nye bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger. Dette har ført til at flere helseprofesjoner er involvert i medisinsk strålebruk og har behov for strålevernkompetanse.

Strålevernet oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å styrke strålevernsundervisningen. Strålevernet kommer til å ha videre dialog med myndigheter og utdanningsinstitusjoner i dette arbeidet. 

Statens strålevern har gjennomført  kartleggingen av strålevernundervisningen
på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 
Rapporten kan du laste ned her.