Representative doser i Norge 2006-2009

Tilbake

Publisert 29.09.2014, oppdatert 29.09.2014 10:52

Stikkord: Radiologi, Røntgen

Strålevernet har publisert en rapport som presenterer representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009.

Totalt omfatter materialet 447 representative doser for generelle røntgenundersøkelser og 389 for CT-undersøkelser. Eksisterende nasjonale referanseverdier er justert og det er beregnet nye nasjonale referanseverdier for fire vanlige røntgenundersøkelser og seks CT undersøkelser.

Resultatene i rapporten viser at forskjellene i representativ dose mellom virksomhetene var stor. Foto: Anders Widmark, Statens strålevern

Resultatene i rapporten viser at forskjellene i representativ dose mellom virksomhetene var stor. Foto: Anders Widmark, Statens strålevern

Strålevernforskriften pålegger samtlige virksomheter som utøver medisinsk strålebruk til å ha oversikt over representative doser til pasienter ved røntgenundersøkelser. Etablering av representative doser for ulike radiologiske undersøkelser gir virksomhetene en mulighet for å sammenligne seg med nasjonale referanseverdier som er fastsatt av Strålevernet. I tillegg gir det også rom for å sammenligne seg med andre virksomheter eller ulike røntgenlaboratorier på et og samme sykehus.

Representativ dose

Virksomhetens egen beregnede doseverdi innen røntgendiagnostikk der doseverdien er basert på gjennomsnittet av dosemålinger på et gitt antall pasienter ved et bestemt røntgenapparat, for en gitt røntgenundersøkelse der standard undersøkelsesprotokoll er benyttet  

 

StrålevernRapport 2014:6: Representative doser i Norge - 2006-2009