Radonworkshop i Paris

Tilbake

Publisert 30.09.2014, oppdatert 30.09.2014 15:39

Stikkord: Radon

Denne uken samles representanter fra en rekke myndigheter og organisasjoner i Paris for å diskutere nasjonale handlingsplaner for radon.
De franske strålevernmyndighetene ASN og Statens strålevern arrangerer i fellesskap en workshop om nasjonale handlingsplaner for radon.

Workshopen har kommet i stand i forbindelse med et nytt EU-direktiv, der det stilles krav til medlemslandene om slike nasjonale handlingsplaner. Workshopen skal være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling. Videre er det en målsetting å enes om konkrete anbefalinger til nasjonale myndigheter i Europa om hvordan nasjonale handlingsplaner bør utarbeides for å oppfylle EU-direktivet.

Norge er ikke bundet av dette direktivet, men den norske regjeringen vedtok allerede i 2009 en nasjonal radonstrategi, noe som har bidratt til utvikling av regelverk med klare krav til radon i nybygg, utleieboliger, barnehager og skoler. Vi vil bidra med våre erfaringer i forbindelse med dette.

I tillegg til representanter fra en rekke europeiske land, Russland, USA og Canada, deltar WHO, EU-kommisjonen og IAEA.