Mer radioaktivitet i dyr i år

Tilbake

Publisert 01.10.2014, oppdatert 01.10.2014 12:15

Stikkord: Husdyr, Radioaktivitet i miljøet, Sommerovervåking

Etter flere år med relativt lite radioaktiv forurensning i dyr som har beitet ute gjennom sommeren, har nivåene økt i år. Økningen skyldes mye sopp i beiteområdene flere steder i landet. Dermed må flere dyr på nedfôring for å redusere innholdet av radioaktivt cesium i kjøtt før slakting.

Det radioaktive nedfallet i Norge etter ulykken i 1986 skaper fortsatt problemer i noen områder i Norge. Omfanget varierer fra år til år, og Strålevernet overvåker derfor innholdet av radioaktivt cesium i utvalgte besetninger av sau, geit og storfe gjennom sommeren. Erfaringer har vist at det blir betydelig mer radioaktivitet i kjøtt og melk når det er mye sopp i beiteområdene.

De siste resultatene fra overvåkningen antyder at det vil bli mer nedfôring av sau i enkelte områder i Oppland og Nord-Trøndelag. Blant annet viser målinger på sau fra Vestre Slidre medianverdi av radioaktivt cesium litt over grenseverdien på 600 Bq/kg. For å redusere nivåene før slakting, ble denne besetningen pålagt to uker med nedfôring av Mattilsynet.

Strålevernet fraråder ikke folk fra å plukke sopp i skogen eller være redd for å spise kjøtt og drikke melk. Så lenge man spiser selvplukket sopp i moderate mengder, går det bra. Når det gjelder kjøtt, sopp og melk som skal til butikk, gjelder grenseverdiene.

Resultatene fra de andre besetningene i overvåkningsprogrammet indikerer at det er ingen eller moderat økning av radioaktivitet i utmarksbeitende dyr fra Hedmark, Buskerud og Nordland.

Radioaktiv forurensning i utmarksbeitende dyr 2014: Sommerovervåkningsrapport nr 3_2014 Sommerovervåkningsrapport nr 3_2014