Rapport etter ubåt-tokt i Karahavet klar

Tilbake

Publisert 23.10.2014, oppdatert 23.10.2014 10:32

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomreaktor

Den endelige rapporten etter det felles norsk-russiske forskningstoktet til Karahavet i 2012 er nå klar. Den viser at den radioaktive forurensningen i området er lav og at det ikke lekker fra de to reaktorene om bord i atomubåten K-27.

Rapporten baserer seg på undersøkelser av områdene rundt Stepovogo-bukta på østkysten av Novaja Semlja. Området ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet.

Til tross for at undersøkelsene viser at den radioaktive forurensningen i området er lav, er det behov for videre overvåking av området med tanke på eventuelle endringer, går det fram av rapporten.

Det er særlig nødvendlig med mer kunnskap om det radioaktive avfallet som er dumpet i den indre delen av  Stepovogo-bukta. I tillegg må også tilstanden rundten ubåten K-27 i den ytre delen av bukta følges, dette særlig med tanke på fremtidige planer om å heve ubåten. Den har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord og ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogo-bukta i 1981.